Adiosu

“Ite ses, destinu, nara
Domando solu in camminu
Ite ses, nara, o destinu.

Beni ca ti miro in cara,
Dae conca finz’a pese,
Destinu nara ite sese.”

(Montanaru)

Questa voce è stata pubblicata in Frutta, dessert, liquori, caffè e cazzatine varie e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.